Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

บูชๅ ท้าวเวสสุวรรณ ช่วยขจัดสิ่งอัปมงคล ให้ชีวิตราบรื่น ไม่ติดขัด

ถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตตนเองติดๆ ขัดๆ ทำอะไรก็เหมือนจะไม่ราบรื่น มีอุปสรรคไปเสียหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน โชคลาภ บารมี แนะนำให้บนบานศาลกล่าว หรือบูชๅต่อท่านท้าวสุวรรณ ผู้มั่งคั่ง บารมีมากล้น เห็นผลทันตา สำหรับการบูชๅสามารถทำได้เองที่บ้าน โดยจะมีรูปท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นผ้ายันต์ หรือลอยองค์ก็ได้ สำหรับวิธีในการทำสามารถทำได้ดังนี้

ให้ท่านอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ จากนั้น ให้เข้าห้องพระ สมาทานศีล 5

จากนั้น จึงสวดมนต์ โดยสวดบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร

แล้วให้ท่าน เตรียมธูปหอมมา ๙ ด อ ก พวงมาลัยควรเป็นดาวเรืองหรือกุหลาบ 1 พวง

ให้จุดธูปหอมและพนมมือสวดพຣะคาถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้

นะโม ๓ จบ

จากนั้นสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะธะณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ

จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง

อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

สาธุ ลูกชื่อ นามสกุลอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ข อ กราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และ

กราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้ว

โปรดประทานพรให้ลูกๆ และครอบครัว ปຣะสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ

หากมีความทุกข์เรื่องใดๆจะบนก็ให้กล่าวดังนี้

เนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุกข์มีเคราะห์เรื่อง…..ลูกจึงขอกราบขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์หรือเคราะห์ เรื่องลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ

และบริวาร ขอให้เรื่องลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จผลลูกจะทำกุศลถวายให้ขอ เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรดอนุเคราะห์ลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะ

การบนบานนั้นหากบนบานในเรื่องสำคัญต้องปฏิบัติตามนี้

1 บนเรื่องการงาน ให้ท่านบนด้วยสังฆทานหนึ่งชุด

ในสังฆทานให้มีรองเท้าพระ ๑ คู่ อาสนสงฆ์ ๑ ผืน พระพุทธรูป ๑ องค์ เข็มกับด้าย ๑ ชุด

2 บนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วย

สังฆทานหนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ ๑๐๐ บาท หรือถวายพระพุทธรูป ๙ นิ้ว

3 บนเรื่องความรักครอบครัว ให้บนด้วยการถวายด อ ก กุหลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัดไหนก็ได้ ๙ ด อ ก ถือศีลแปด วันที่เราเกิด และวันพระ

4 บนเรื่องความเจ็บ ป่ ว ยและสุขภาพ ให้ท่านบนด้วยการ

ถวายหนังสือสวดมนต์ยิ่งเป็นสวด ๗ ตำนาน ๑๒ ตำนานยิ่งดีถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลากี่ตัวก็ได้

5 บนเรื่องการเรียน ให้บนด้วยการทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำาเรียนนักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์หรือสามเณรในวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระปริยัติธรรมก็ได้

6 บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่ง

โยกย้ายให้บนด้วย สังฆทาน ๑ ชุด เก้าอี้ ๑ ตัว ร่มถวายสงฆ์ ๑ คัน

ข้าวของทุกชนิด ในการบนแต่ละอย่างเมื่อได้ไหว้ตามวิธีข้างบนก่อนจึงค่อยบนบานศาลกล่าวเมื่อท่านได้ดังปรารถนาแล้ว

จึงให้ไปทำบุญ ถวายวัดไหนก็ได้ ที่เป็นวัดในศาสนาพุทธ แล้วกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์เราทุกเรื่องกำหนดการคือไม่เกิน ๓ เดือนเห็นผล การถือศีลแปดถือที่ไหนก็ได้ขอให้ครบในตัวศีลเป็นพอการบน ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรมเทพ เทวดามีจริง ไม่ได้ทอดอาลัย หรือทิ้งมนุษย์

หากแต่มนุษย์ระลึกถึงโดยความไม่ถูก ไม่เหมาะสม จึงไม่ได้รับการสงเคราะห์การให้บนเช่นนี้คือให้ทำบุญด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้บารมีเทพ

เทพนั้นสงเคราะห์คนไม่ได้หวังผลใดๆ เพราะจิตถึงความเป็นเทวะแล้วไม่มีความจำเป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้องพึ่งกินของเซ่นสรวงสังเวยหรือไม่ได้เรียกร้องให้ใครมากราบไหว้ยกย่อง พวกที่ให้ไปยกย่องหรือ กราบกราน พิธีรีตองแปลกๆ

ให้ตรองดูเถิดว่าใช่วิถีเทวดาไหม หรือเป็นwี เลยอ้างตนให้ดูสูงดังเทพ อย่างน้อยมนุษย์ຕายไปให้ไปเป็นเทวดา หรือเสมอตัวเป็นมนุษย์เหมือนเดิม อย่าให้ลงอบายภูมิเลย แล้วเร่งสู่ทางพຣะนิพพาน

เมื่อท่านอ่านบทความนี้จบ ท่านมี 2 ทางเลือก

1 ท่านเผยแพร่ อ อ ก ไปเต็มความสามารถ ทำให้โลกนี้มีความเมตตาเพิ่มขึ้น

2 ท่านสามารถไม่สนใจ เสมือนหนึ่งท่านไม่เคยเห็นมันเลย

การแบ่งปันเล็กๆของท่าน อาจสามารถส่องสว่างให้แก่ชีวิตคนมากมาย คนมีความฝันจึงทำให้ยิ่งใหญ่ การกระทำยิ่งทำให้ประสบความสำเร็จ การเรียนรู้ของท่านทำให้ท่านเปลี่ยนแปลง

ขอให้ท่านกระจายความรักของท่านจะช่วยให้คนส่วนมากเติบใหญ่ขึ้น ขอบคุณการสนับสนุนของท่าน ข้าพเจ้าได้เลือกทำข้อที่ 1 แล้ว

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2khRjFy