Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

คำกล่าวขออโหสิกรรม คู่กรรม คู่เวร ในอดีตชาติ ถอนทุกคำสาบาน แล้วชีวิตจะดีขึ้นทันตา

ในโลกเรานี้ไม่มีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเพียงเรื่องบังเอิญ แต่มันมีเหตุผลที่เราไม่รู้ อยากคำสอนที่ว่าคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ และในแต่ละชาติเราก็มีคู่ด้วยกันทุกชาติภพ จนนับไม่ถ้วน แต่ในบางชาติเราอาจจะถูกชะตาหรือรักใครมากๆ จนถึงคันสาบานจะขอพบเจอกันในทุกชาติไป หรือบางคนก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าถึงขนาดสาบานว่าเจอะเจอเมื่อใดจะต้องทำให้สาสม ทำให้เกิดมีความผูกพันกันมาแต่ก่อนแล้วในอดีต ซึ่งแต่ละคนจะมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงควรส ว ดขอขมาเพื่อเป็นการลด และปลดหนี้กรรมมให้น้อยลง ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติก่อน

โดยเฉพาะกับคนรัก ที่ทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า เป็นเพราะเราต่างเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาก่อน เพราะฉะนั้นเมื่อจะร้างรา เลิกแล้วต่อกัน ก็สมควรที่จะให้อภัยและอโหสิกรรมมกันเสีย

เพื่อไม่ให้คำสัญญ าที่เคยผูกมัดกันไว้ เช่น จะเป็นคู่กันทุกชาติไป นั้นผูกทั้งตัวเราและตัวเขาให้มาพบกันอีก เช่นนั้น ควรหมั่นอ ธิษฐ านดั งต่ อไปนี้ เพื่อเป็นการอโหสิกรรม กันไป

สำหรับอ ธิษฐ านหน้าพระพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอน จะดีมาก ให้เริ่มต้นโดยการ ตั้ง นะโม ตัสสะ ะ ๓ จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

คำแปล

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดຈนสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากกรรมมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมม แ ก่ ข้าพเจ้าด้วย

อุปสรรคใด โ ຣ ค ภัยใด ขอให้มลายสิ้น ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ต าม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกรรมมให้ ขอถอนความพยๅบาท ความอา ฆ า ต และะคำส า ป แ ช่ง ในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำ แ ช่ ง ข อ ง ป ว ง ชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้น น ร ก ภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรมม เทอญ ส า ธุ

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2lROdIU