Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

คาถาหัวใจเศรษฐี ๔ คำสั้นๆ อุ อา กะ สะ ท่องให้ขึ้นใจ ชีวิตจะดีขึ้น อุปสรรคจะหมดไป โชคลาภถามหา

อุ อา กะ สะ เป็นคาถาหัวใจเศรษฐีที่แฝงไปด้วยคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีการบอกเล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ที่มีความเชื่อว่าถ้าเราสวดหรือท่องบ่นเป็นประจำจนขึ้นใจจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น แต่ต้องสวดไปพร้อมกับยึดหลักปฏิบัติ ๔ ประการ นั่นก็คือ การสร้างคุณงามความดีให้กับตนเอง และคนรอบข้าง หากทำได้พร้อมกับท่องคาถาหัวใจเศรษฐีนี้ไปด้วยจะช่วยให้ชีวิตราบรื่น ปราศจากอุปสรรคภยันตรายทั้งป่วง และยังช่วยให้มีโชคมีลาภอีกด้วย

สำหรับวิธีการสวดคาถาหัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ ให้สวดก่อนออกจากบ้าน ๕ จบ ในตอนเช้า และระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ก่อนการสวดเราควรทำความเข้าใจความหมายของคาถากันด้วย สำหรับ อุ อา กะ สะ แต่ละคำจะแฝงไปด้วยความหมายต่อไปนี้

“อุอากะสะ อากะสะอุ กะสะอุอา สะอุอากะ”

จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรม ๔ ประการนี้ให้ได้ ซึ่งคือ อุ อา กะ สะ โดยจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลมากต่อชีวิต ย้ำอีกครั้งไม่ใช่แค่สวดอ้อนวอนนะ เรามาดูกันว่า ในแต่ละอักขระในคาถาหมายความว่าอะไรกัน

๑. อุ ย่อมาจากคำว่า อุฏฐานสัมปทา แปลว่า ให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้เพื่อทำงานให้ได้ดี ต้องหนักเอาเบาสู้ในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย กิจการทั้งหลายต้องรู้จักรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง

๒. อา ย่อมาจากคำว่า อารักขสัมปทา แปลว่า ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาคุ้มครองทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ด้วยความ ขยันหมั่นเพียร ไม่ให้เงินทองรั่วไหลมีอันตราย ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมิให้เปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ และรู้จักทำให้เงินนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดหรือให้เงินนั้นงอกเงยขึ้นด้วยความชอบธรรม ไม่ลงทุนอะไรที่เกินกำลัง เพราะนี้คือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างสุขกายสบายใจไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ มีชีวิตที่แสนสุขอยู่กับคำว่า “พอ” ให้ได้

๓. กะ ย่อมาจากคำว่า กัลยๅณมิตตตา แปลว่า การมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่วเป็นมิตรสหาย เพราะคบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล คบคนจึงต้องดูหน้าว่าเพื่อนเป็นคนดีที่มีลักษณะไม่เป็นคนปอกลอก ไม่ดีแต่พูด ไม่เป็นคนชักชวน ไปในทางฉิบหาย ชวนกันไปกินเหล้าเมายๅ เที่ยวกลางคืน มั่วเมาในการเล่นและการพนันเข้าสิงจิตใจ พยๅยๅมรักษาเพื่อนดีๆ ถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือค้ำจุนกันไปทั้งในทางโลกและทางธรรม รักเพื่อนเหมือนรักตัวเองก็จะได้เพื่อนดีๆ มาส่งเสริมกันและกัน มีเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยๅ เหมือนมีเกลือนิดหน่อยด้อยราคา ดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเล

๔. สะ ย่อมาจากคำว่า สมชีวิตา แปลว่า การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ รู้จักกำหนดรายรับและรายจ่าย อย่าให้สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยหรืออัตคัดขัดสนจนเกินไปให้รู้จักใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม รวมถึงสิ่งที่หามาได้ด้วยอย่างชาญฉลาด

หากได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักหัวใจเศรษฐีสี่ประการ คือ ขยัน หมั่นรักษา คบหาคนดี มีชีวิตพอเพียง รับรองว่าได้เป็น ”มหาเศรษฐี” หรือ ผู้ประเสริฐที่สุดสมใจ มั่งมีเงินทองมหาศาลดั่งมหาเศรษฐีทั้งปวงแน่ ขอแนะนำให้ท่าน จงจำไว้อีกคำๆ หนึ่งว่า “เส้นทางความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เราเดินคนเดียวไม่ได้” ดังนั้นการทำงานของคนทุกคนย่อมต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ เสมอ คนที่มีโลกส่วนตัวสูง ก็ยังต้องมีวินัยกรอบในการทำงาน และทุกอาชีพ ทุกการทำงานต้องข้องเกี่ยวกับบุคคลอื่นๆ การที่จะสามารถทำงานโดยไม่หวังพึ่งคนอื่นหรือ ร่วมงานกับใครเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้

ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จและการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ จึงต้องมีวิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความสุขและความราบรื่นในการทำงานร่วมกันให้ได้ เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเสมอ เราต้องหากุญแจวิเศษของเราให้เจอ เพื่อเปิดประตู “มหาเศรษฐี” ให้ได้ พระพุทธองค์ทรงสอนหลักธรรมในการทำงานให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำไว้

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/33hxO0F